Podmínky poskytování služby

Společnost Jobrapido poskytuje svým použivatelům služby za níže uvedených podmínek. Využíváním služby použivatel tyto podmínky používání akceptuje spolu s upozorněním o ochraně soukromí při zpracování osobních údajů, dostupných na následujícím propojení cz.jobrapido.com/info/privacy-policy.

1. Kontakty

Pokud potřebujete jakékoliv informace o službě, obraťte se na adresu:
Jobrapido Srl
Via Paleocapa, 7 – 20121 Milán (MI) – Itálie
Daňové identifikační číslo a DPH: IT11876271005
Společnost registrovaná u obchodní komory v Miláně
Základní jmění společnosti: € 5 000 000 (I.V.)

2. Jak funguje Jobrapido?

Hledání práce

Pracovní nabídky zveřejněné na stránkách Jobrapido jsou automaticky přebírané z jiných internetových stránek, nebo pochází od inzerentů Jobrapido. Jestliže jsou pracovní nabídky přebírané z jiných internetových stránek, Jobrapido je zaindexuje, zveřejní stručný výtah a poskytne odkaz pro zobrazení inzerátu zveřejněného na původních stránkách. Uživatel, který chce zobrazit pracovní nabídku, a to kliknutím na příslušný odkaz, opustí stránky Jobrapido a přejde na stránky třetích osob, za jejichž obsah Jobrapido nenese žádnou odpovědnost.

Job Alert a pracovní nabídky prostřednictvím emailu

Poskytnutím své emailové adresy se může uživatel zaregistrovat u služby "Job Alert" a dostávat prostřednictvím emailu nové pracovní nabídky odpovídající vyhledávacím parametrům, nastaveným během registrace nebo později. Kromě informování o nových pracovních nabídkách může služba Job Alert zajistit zasílání přímých pracovních nabídek odpovídajících nastaveným vyhledávacím parametrům.

Uživatel může kdykoliv změnit na stránkách nastavené vyhledávací parametry, nebo požádat o deaktivaci služby. Účet je možné deaktivovat i v případě jeho dlouhodobého nepoužívání v souladu s firemními postupy s tím, že se uživatel může kdykoliv znovu zaregistrovat.
Vložení životopisu
Po registraci umožní Jobrapido načíst do svých systémů životopis uživatele za účelem jeho jednoduššího vyhledání a aktualizace. Po udělení souhlasu bude umožněn přístup uživatele k třetím osobám, i v tomto případě za účelem usnadnění a podpoření organizace nabídky a poptávky. Tato funkce zatím není aktivována. Tato činnost nicméně spadá do oblasti řízení a výběru personálu, a proto je vyhrazena pouze pracovním agenturám. Vzhledem k tomu, že Jobrapido od začátku své existence dbá na práva svých uživatelů, tuto funkci poskytne až po obdržení výsledků schvalovacího řízení vedeného kompetentními orgány.

V některých případech mohou mít zákaznické třetí strany Jobrapido (např. společnosti zabírající se vyhledáváním a výběrem personálu, head hunter atd.) zájem nejenom o získání životopisu uživatele, ale i o poskytnutí přednostního kanálu pro registraci na platformě a/nebo služeb těchto třetích osob, za účelem snadnějšího profesionálního vyhledávání a zvýšení možností, které nabízí Jobrapido. Z tohoto důvodu bude uživatel během registrace požádán o výslovný souhlas týkající se registrace u těchto subjektů, které mají nicméně povinnost včas uživatele informovat o nabízených službách a příslušných podmínkách, a vyzvat ho k potvrzení nebo odmítnutí této registrace. Poskytnutí souhlasu ve prospěch Jobrapido ohledně této služby je volitelné a svobodné a jeho neposkytnutí nemá žádný dopad na poskytování služeb Jobrapido. Jediným jeho dopadem je to, že nedojde k aktivaci registrace na stránkách a platformách třetích osob.

Zaregistrovaní uživatelé budou informováni o aktivaci služby týkající se vložení životopisu a také o dalších službách, které Jobrapido zavede, prostřednictvím emailu.

3. Omezení zodpovědnosti

Oznámení nabídky pracovních míst, získané prohledáváním jiných webů a propojením na indexy, nejsou podrobené žádné předběžné kontrole. U aktivit spojených s oznamovací službou společností Jobrapido vyhledaných pracovních míst a oznamováním pomocí emailu neprovádí Jobrapido žádnou konzultační činnost směřující k náboru pracovníků pro firmy, ale omezuje se pouze na sběr dat publikovaných inzerenty a jejich poskytování použivatelům, informujíc je o nových oznámeních v jimi definovaných kategoriích pracovních míst. Za obsah nabídky pracovního místa nese tedy výlučnou zodpovědnost inzerent. Společnost Jobrapido se nezapojuje do komunikace mezi použivateli a inzerenty a neprovádí žádnou kontrolu kvality, bezpečnosti či zákonnosti nabídek práce, ani neručí se pravdivost informací, které inzerent odesílá použivateli.
Použivatel tudíž zbavuje společnost jakékoliv zodpovědnosti, v rozsahu definovaném zákonem, v souvislosti s možnými škodami či nároky, vlastními nebo třetích stran, pocházejícími z oznámení zveřejněném na webu společnosti, anebo uvedené v oznámení použivateli odeslaném formou emailu.
Společnost Jobrapido nemůže tudíž nést zodpovědnost za nefunkčnost služby, je-li tato způsobena třetími stranami, které ji provozují.
Ve specifickém případě, například byl-li životopis poskytnut třetí straně, Jobrapido se vynasnaží ulehčit spárování žádostí o místo s nabídkami míst tím, že vytvoří přímý kontakt mezi potenciálními pracovníky a firmami. V takovýchto aktivitách Jobrapido funguje jako zaměstnavatelská agentura, pracující za platných podmínek, poté, co tato její činnost byla schválená příslušnými úřady.
Při přihlašování služby upozorňující na dostupnost pracovních míst použivatel poskytne svou emailovou adresu a přebírá tím zodpovědnost za ověření totožnosti, kterou obsahuje soubor cookie společnosti Jobrapido. Tento soubor cookie zůstává aktivní a automaticky rozeznává použivatelův prohlížeč, dokud se neklikne na ikonu Odhlášení při výstupu, čím se zabrání automatické identifikaci při následující návštěvě.

4. Autorská práva

Obchodní značka „Jobrapido“, všechny obchodní značky, obrazové i jiné, jakož i všechny znaky, komerční názvy, obchodní značky služeb, nominativní obchodní značky, ilustrace, obrázky a loga, zobrazované na webu společnosti jsou a zůstávají výlučným vlastnictvím společnosti Jobrapido a vlastníků jí udělených licencí a jsou chráněné příslušnými zákony o obchodních značkách a platnými mezinárodními dohodami.
Obrázky, texty a charakteristické značky (jako obchodní značky, názvy domén a pod.) třetích stran, zobrazovaných na webu jsou majetkem příslušných držitelů a jsou použity výlučně pro vyznačení autorství oznámení.

5. Jurisdikce

Tato dohoda podléhá, kromě výjimek na základě platných nařízení na ochranu spotřebitelů, podléhá italským zákonům, přičemž výlučné právo jurisdikce má soud v Milánu.

6. Úprava uvedených podmínek služby

Společnost Jobrapido si vyhrazuje právo kdykoliv upravit podmínky poskytování této služby a uvědomit o tom použivatele jejich zveřejněním na webu.
Pokud použivatel pokračuje v používaní služby po uveřejnění oznámení o úpravě podmínek, akceptuje tím bez výhrady nové podmínky poskytování služby.

7. Definice

Oznámení
Zveřejnění nabídky práce, dostupné na webu, přímo na webu společnosti Jobrapido anebo automaticky získané stejné oznámení na webu třetích stran, ze kterých Jobrapido publikuje stručný obsah.

Inzerent
Subjekt zveřejňující oznámení na webu Jobrapido.

Služba
Služba vytváření propojení mezi nabídkami práce, jejich zveřejněním, jejich vizualizace na webu a případně oznámení cestou emailové zprávy.

Podmínky poskytování služby
Zde uvedené všeobecné podmínky poskytování služby.

Osobní údaje
Všechny informace fyzických osob, které jsou nebo můžou být identifikovány, i nepřímo použitím jakékoliv jiné informace, včetně rodného čísla.

Zdroj dat
Jakákoliv fyzická osoba, údaje které se zpracovávají

Webová stránka nebo web
Jobrapido, vyhledávací nástroj pro zveřejnění nabídky práce, umístěný v různých zemích světa a identifikovaný webem jobrapido.com.

Kontrolor údajů
Fyzická anebo právnická osoba, veřejná zpráva, právní subjekt, asociace či jiná entita, oprávněná, též společně s jiným kontrolorem dat, stanovit účely a metody zpracování osobních údajů a příslušné prostředky, včetně bezpečnostních opatření, souvisejících s prací na a používáním tohoto webu.

Použivatel
Subjekt využívající služby a produkty, nabízené na webu.